Weird Science
SVT:s ofrivilliga bekräftelse: misstag att lägga ner Molanders

2013-05-08  

Skrev i Svenska Dagbladet igår om SVT:s förhastade nedläggning av dramaserien Molanders.

I dag svarar Mette Friberg med en riktigt hal mix av »Goddag Yxskaft« och byråkratisk härskarteknik när hon tackar mig för mitt »engagemang« och återupprepar de svamliga klichéerna från SVT-webben.

Men så snärjer hon ändå in sig ytterligare i den ofrivilliga bekräftelsen på att SVT tagit ett förhastat felbeslut när hon beskriver med vilket närmast oändligt tålamod och engagemang SVT varit med och utvecklat Molanders ihop med Ulf Kvensler, hur oerhört mycket tid man lagt ner i förberedelserna. Ty borde man inte i så fall ha haft något mer av tid och engagemang i utvärderingen av första säsongen? Inte med ett ord bemöter hon mina argument i SvD om hur serien fortsatt växa efterhand och blivit en större hit på SVT Play än de annars största blockbustrarna Mästarnas mästare och Skavlan. Det går inte att tolka som annat än tyst bekräftelse på mina teser om grundläggande oförståelse för feelgoodgenrens mekanismer samt att utrymmet för en fortsättning egentligen finns, i en utökad budget för drama, efter exportframgångarna med Äkta människor och Bron. Som jag skrev i debattartikeln:

»Två gånger de senaste dryga fem åren har SVT gjort storsatsningar på dramaproduktion. 2007 ökades den på med 15 procent och 2011 med ytterligare 20 procent, vilket sedan dess utmynnat i 12 nya teveserier. Båda gångerna handlade det om rent politiska beslut. Den här gången, när den proaktiva satsningen resulterat i internationella exportframgångar, har man ett utrymme att växa organiskt och självbärande. /—/ Det är som om DR i Danmark lagt ner Borgen med hänvisning till att Brottet gått så bra.«