Weird Science
Den långa biosvansen

2008-08-28  

En ny säsong av Jonas Mosskins filmserie »Psykologer tittar på film« drar i gång den 28 augusti med Ingmar Bergmans Persona – rista in i kalendern! Alla filmer och samtal ser som vanligt intressanta ut, men jag rekommenderar varmt Water Lillies den 30 oktober (särskilt som denna utmärkta franska film inte fick svensk biodistribution). Jag har skrivit om den här.

Psykfilm – som serien så fint kallas – och dess framgångar är, tror jag, symptomatisk för hur biografens funktion kommer att förändras. Det kommer födas fler filmserier och småfestivaler som riktar sig till smalare grupper och intressen än någonsin förr.

Lögnen om att det inte går att dra folk till biografen med annat än breda filmer – som Svenska Dagbladet rapporterade häromveckan visar även »kvalitetsfilmsbiografer« (ursäkta uttrycket) mer bred film – överbevisas om och om igen genom serier som psykfilm, och små filmfestivaler som drar mycket folk (psykfilm är alltid slutsålt).

Våra biovanor har ändrats – SOM-rapporten Svenska Biovanor 1988-2007 från i juni (ladda ner på sfi.se; gå in under »Bransch« och vidare till »Rapporter och dokument«) visar att det som minskat sedan 1990 är vanebesökandet. Vi går inte på bio en gång i månaden utan när en stor film »som alla talar om« drar.
Enligt SOM går vi heller inte på grund av det sociala eller bekvämligheten utan främst på grund av bild- och ljudkvalitet.

Därför måste nya företeelser – nya sätt att visa film, nya sammanhang – få oss till biografen.

I fredags hade jag en artikel om biografens framtid i Svenska Dagbladet. Jag intervjuade folk som driver svenska och brittiska biografer för att se vad det finns för trender och idéer i dag och framåt. Föga förvånande återkom digitalbiografen gång på gång. Det pratas mycket om möjligheten att då distribuera smalare film runtom i landet, vilket säkert kommer att ske, men lita på att det framför allt kommer att innebär att Arn och dess framtida släktingar går upp på fler dukar i framtiden.

Nej, det som jag tycker är verkligt intressant med digitalbiografen är att det skapar flexibilitet och därmed möjliggör smidigare samarbeten med folk som har kreativa tankar och kulturellt kapital nog för att fylla biografen.

I augustinumret av brittiska filmtidningen Sight & Sound finns en stort uppslagen artikel med titeln »The Lost World of the Double Bill«, där 52 kritiker har valt sina ultimata biografhelkvällar med två filmer som kompletterar varandra. Det paradoxala med deras nostalgiska reportage är att vi är mycket närmare denna »förlorade värld« i dag, med en digitalbiograf (och förstås, vilket är en knepigare och större fråga, ett digitaliserat och tillgängligt filmarkiv).

Ta till exempel filmtidskriften fLms kommande filmfestival den 4 oktober. Inga titlar är så vitt jag vet presenterade än, men med den respons fLm, med rätta, har fått på sin tidskrift sedan den startade i fjol så är jag helt säker på att de kommer fylla Klarabiografen i Stockholm hela dygnet. Helt enkelt för att de har byggt upp ett förtroende, precis som Jonas Mosskin och hans stab av hjärnskrynklare.

Lösningar som dessa innebär naturligtvis ingen frälsning – de 14 miljoner besökare biografnäringen årligen är nere i kommer inte att vändas till 1960-talets 40 miljoner – men det kan ge de mellanstora filmerna en chans att visa upp sig på biografen.

Av de intervjuer jag gjorde för min artikel var det flera röster och citat som inte kom med. Astorias och Triangelfilms tidigare VD Mattias Nohrborg – en man som av bitter erfarenhet vet – sa att ingen kan utmana SF med nya biografer – för ingen har råd. Och därför kommer de nya biografer som eventuellt skapas vara sådana som flyger under radarn. Hans syn på utvecklingen är inte överraskande.

»Många mellanstora filmer kommer inte ens att gå upp på bio i framtiden utan distribueras via legal nedladdning eller liknande. För att skapa uppmärksamhet kring dessa kan det komma att skapas specialbiografer som SF inte bryr sig om. Då handlar det inte om att 300 eller 300 000 personer ska se filmen på bio – utan att få dit opinionsbildare och skapa en diskussion kring filmen.«

Jag tror att det ligger något i det, och jag tror att det är dessa vägar biografen kommer att ta på många håller i världen – men särskilt i et land som har en dominerande aktör på marknaden. Redan i dag är det allt fler mellanstora filmer som inte får biografdistribution, för att inte tala om filmer som inte är från Europa eller Nordamerika (marknadsandelen för dessa droppade mellan 2006 och 2007 från 2,1 till 0,4 procent).

Och i framtiden lär det inte bli lättare för dessa filmer att hitta en publik på dvd, blu-ray eller i nedladdad form utanför den mest initierade kretsen – inte utan att skapa uppmärksamhet och debatt.

[2008-08-28 00:33]
Henrik

Nu är jag varken ekonim eller jurist, men hur kan SFs dominans vara tillåten? Jag trodde att vi hade lagar om sådant.

[2008-08-28 09:49]
Jonas Mosskin» Blog Archive » Press om svans och Psykfilm

[…] skrev en mindre notis häromdagen. Dessutom skriver Hynek Pallas på Weird Science ett inlägg om “Den långa biosvansen”, där han menar att Psykologer tittar på film är ett exempel på hur biotittandet har […]

[2008-08-28 13:50]
Jacob

Hynek, jag delar dina förhoppningar om digitalbions potential. Förhoppningsvis kan det leda till fler småfestivaler, fler temakväller och fler roliga double-bills (S&S-artikeln som pdf här förresten). En möjlighet för filmer som inte annars får plats att synas, även om det kanske inte sker på stor skala, genererar miljonbesök eller i sig stora intäkter. Men då blir samtidigt vårt problem, i egenskap av minimal endagsfestival, såklart att vi till exempel inte kan visa Catherine Breillats Une vieille ma√ɬÆtresse, eftersom det kostar för mycket.

[2008-08-28 14:08]
Hynek

Än så länge. Hoppas jag i alla fall. Jag tror att attityderna kommer att förändras. Europeiska bolag vägrade släppa ”kvalitetsfilmer” digitalt. Men efter de senaste årens kris har de ruckat på detta, och inser nu att filmerna kan nå fler om de visas på landsbygden. T ex Jag hoppas jag att liknande attityder kommer att få bolag att släppa film till småfestivaler; att de inser effekten det kan få på dvdförsäljning/laglig nedladdning etc.

[2008-08-28 14:32]
Jacob

Absolut. Det var exakt de argumenten vi använde. Men den som sitter på ”international rights” för en film kanske överhuvudtaget inte bryr sig om en liten festivalvisnings eventuella effekter på dvd-försäljningen, eftersom någon annan sitter på ”dvd rights”, etc. Den flerväxlade rättighetsapparaten är, som du påpekar, inte riktigt 2.0 ännu.

[2008-08-28 16:42]
Hynek

Det där kommer garanterat att ändras, det är inte många år kvar med biografen som första och viktigaste marknadsförings-, distributions. och visningsled.

[2008-08-28 17:20]
r

försvann den där förra texten av hynek? konstigt, läste den för några timmar sen i rss-läsaren. det var mer utförligt om journalistiska upplevelser under filmfestival

[2008-08-28 18:34]
Kjell

r: Ett litet ”schemafel”. Den dyker upp igen senare i veckan.

[2008-09-04 14:41]
Psykfilm » Blog Archive » Press om Psykfilm och populärpsykologi

[…] Pallas skrev även ett inlägg på Weird Science om “Den långa biosvansen”, där han menar att Psykologer tittar på film är ett exempel på hur biotittandet har […]

[2008-09-04 18:25]
Beta Alfa » Blog Archive » Amatörpsykologerna i bokhyllorna

[…] Relaterade länkar: Jonas Mosskin och Wierd Science. […]

[2011-10-21 15:15]
Kvalitetsfilmfestivalen | FLM

[…] Hynek Pallas tror att vi kommer att fylla Klarabiografen den 4 oktober. Vi hoppas att han får […]