Weird Science
Svart söndag

2010-09-21  

Nej SVT. Det är första gången som tragedi; först andra gången som fars. Men jag tror inte att ens det omvända fallet skulle hjälpa mig förstå den sjuka lilla hjärna som kokade ihop anslaget till söndagens valkvällsdebacle.

Som Björn Wiman skriver så var det visserligen en logisk kulmen, där teve »befäste sin ställning som förmedlare av politik som chips- och dippunderhållning«. Men det är förstås ingen som helst ursäkt.

Det var en kväll då valresultatet pekade mot en katastrof av kolossala mått, och som i sedvanlig ordning skulle bjuda på mängder av ogenomtänkta politiska floskler.

Var det något vi i sofforna alltså behövde, så var det analytiker som kunde leverera ryggrad till vad det var som hände; varför ett parti som Sverigedemokraterna drar väljare från alla politiska sfärer; varför ett parti som Sverigedemokraterna är väldigt starkt i vissa landsändar och städer och inte i andra; hur ett sådant parti kan gå från 3 000 röster 1988 till 20 platser i riksdagen 2010.

Vi fick Bert Karlsson.

Och vi fick Bert bredvid Bengt Westerberg – ett skojset försök att upprepa händelserna 1991 som man kan se följande konsekvenser av, och dra eventuella slutsatser av: 1) det förminskade fullständigt Westerbergs handling för 20 år sedan 2) det lyckades dra ett löjets skimmer över Lars Ohlys vägran att dela sminkloge med Jimmie Åkesson ett par timmar senare (en naturligtvis noga kalkylerad händelse).

Slutsatserna är att SVT håller upp 1991 års händelser som en skrattspegel, för en tragisk situation 20 år senare, som varken de eller andra medier har förmått analysera eller diskutera på ett värdigt och korrekt sätt. Slutsatserna är också, som vanligt i Sverige, att man har noll och intet historiskt minne eller tillåter sig att skoja bort det. »Äh, det var inte så allvarligt 1991«. Nä: kunde inte SVT ha rullat Bert och hans anhangs citat från den tiden, i den där grå remsan i bildens underkant (där för övrigt borttappade mellanslag, ortsnamn och årtal tycktes legio)? Så att vi påmindes om vad som hände 1991, och hur det kan komma sig att partierna som då sa »aldrig mer« står där valnatten och säger »aldrig mer« igen? (Och apropå aldrig mer: det var bara en knytnäve decennier sedan som det ur samma region ställdes krav på att inga judar skulle komma in i det här landet. Nu är vi där igen – och det är dags att fråga sig om inte en ordentlig genomlysning av det här landets ignorerade rasistiska historia verkligen är på sin plats nu?)

Det är som Gellert Tamas påpekar; integrationspolitiken har havererat fullständigt, men Sverigedemokraterna har ingen integrationspolitik. De har byxorna vid anklarna i sin i särklass viktigaste fråga; ändå lyckas inget etablerat parti möta dem i en debatt om den frågan.

Problemet är att detta – haveriet – visste många 1991 också. Segregationen var inte lika galopperande, de sociala gränserna sammanföll inte lika hårt med invånarnas bakgrund. Men inga politiska partier i Sverige tog tag i frågan på allvar. Jag ville kasta tröstflaskan genom teven när Mona Sahlin talade om hur hon hela sitt politiska liv arbetat mot rasism. Ja, jag ville nog kasta flaskan genom teven hela kvällen: varje gång kameran svepte över ytterligare en nästan helt kritvit valvaka. Nästan oavsett parti. Hos Vänstern såg det lite annorlunda ut – i övrigt har svenska partier misslyckats kapitalt med att engagera svenskar med utomeuropeiskt ursprung i den politiska apparaten.

Det är tidens tecken: vi ska alla bli en individualiserad lågskattebetalande medelklass; då finns det inte utrymme tid eller eftertanke för intersektionella analyser av vad det är som händer. I stället kan vi blunda och vara lite rädda för fenomenet när tidningen skriver att det brinner i en förort. Jo, så visst håller jag med om Stefan Eklunds analys, om kultur och kunskapsbrist.

Frågan är vems. För det är verkligen inte invandrarna som isolerar sig i sina förorter, som det så ofta sägs. Tvärtom är de som hårdast skyr den verkliga integrationen just medelklassen, de som faktiskt – till skillnad från miljonprogrammens invandrare – har makt att isolera sig, eller att bryta den: En rapport om integration och segregation i svenska grundskolor (Bunar, Nihad och Kallstenius, Jenny:¬†Valfrihet, integration och segregation i Stockholms grundskolor) visade att när miljonprogrammens invånare sätter sina barn på innerstadsskolor, och siffran invandrarelever överstiger 30 procent – då flyttar den svenska medelklassen sina barn till andra skolor.

Det sker i Stockholms innerstad, inte i Landskrona.

SVT hade kunnat ringa gott om experter som har sysslat med integrationspolitikens haveri eller förutspått den i decennier. Som hade kunnat tala om detta och om vilken slags politik som faktiskt kan fungera. De valde att ringa Bert.

Fast vem vet. Det allra bästa scenariot i Sverige måndagen den 20 september 2010 kanske tyvärr är att Jimmie Åkesson sitter och skrattar med Lars Ohly i en SVT-soffa valnatten 2030.

Den kristallkulebilden kan ju eventuellt betyda att de inte blev så långvariga.

Fast någonstans tror jag förstås inte det: situationen är annorlunda än 1991, och mycket, mycket farligare.

[2010-09-21 11:29]
Molly

Du sätter starka och värdiga ord på precisa känslor. Här hemma växte klumpar i magar alltmedan clownen Luuk sprang runt och lekte mysfarbror. Sorgligt är bara förordet.

[2010-09-21 11:41]
admir

Jag tycker att ett stort problem är att vilja begränsa invandringen till Sverige inte är en legitim åsikt som något parti ens kan/vågar diskutera. Istället blir effekten att ett extremt högerparti blir den enda utvägen för människor som blir frustrerade på att deras ”vardagsbekymmer” ignoreras av vad de ser som etablissemanget.

Att vilja begränsa invandringen behöver inte betyda att man har rasistiska åsikter, bara att man tycker att den nuvarande modellen inte fungerar och att något behöver göras. Det finns många välfungerande länder i världen som inte har samma typ av invandringsmodell som Sverige.

Frågan måste normaliseras, och partierna, befolkningen och medierna måste diskutera vad vi vill. Vill vi hjälpa de mest utsatta? Vill vi att alla som vill ska kunna komma till Sverige och få bo här? Vill vi ha invandring som gynnar Sverige ekonomiskt?

Om samma trend fortsätter där målet bara är att bekämpa främlingsfientligheten genom kvällstidningarnas kampanjer och demonstrationer är jag rädd att det kommer bli en än mer kaotisk valrörelse och riksdagsbesättning om fyra år.

[2010-09-21 12:40]
Johannes

Man ju verkligenfråga sig varför man tar in Bert Karlsson som ”tyckare” efter han kläckt ur sig saker som:

”– Om han tog reda på verkligheten, den här Lokko, så skulle han rösta på Sverigedemokraterna.”

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article7493976.ab

Han röstar bevisligen på SD. Det går ju inte att tyda det uttalandet på något annat vis.

[2010-09-21 13:10]
San

Nytt försök:

Jag har förstått att många tycker att invandringspolitiken inte fungerar, men utan att egentligen precisera vad det är som inte är fungerar. Att människor med samma ursprung bor tillsammans är iaf ett stort problem som många kan enas om. Själv har jag dock aldrig hört någon säga att alla China Towns runt om i NYC är ett problem, eller indiska Edison i New Jersey.

Men vissa saker ska ju upprepas som ett mantra, partierna blir allt mer lika varandra och invandringspolitiken har havererat. Ja HAVERERAT! Själv är jag utomeruopeisk invandrare uppväxt i Skåne och jag undrar vad det är som har havererat.

[2010-09-21 13:17]
Hynek

San: Ett kort svar på grund av tidsbrist. Något är snett i ett samhälle där utanförskapet – segregationen i termer av boende och klass; vilket kan ses som tillgång till makt och olika sorters arbete – i så hög grad som i Sverige hänger samman med ursprung.

[2010-09-21 13:41]
Hans

Skillnaden mellan Chinatown i New York och t:ex Rosengård är att att nästan alla i Chinatown har ett jobb.

[2010-09-21 13:50]
San

Frågeställningen vore relevant om den gjordes på andragenerationensinvandrare, oavsett land så ska du nog se att nyinflyttade alltid kommer att ha en sämre ekonomisk standard än genomsnittet (så länge det inte är ren arbetskraftsinvandring som i USA, där t.ex indier är den etniska grupp med högst medelinkomst). Men hur är det med deras barn? Vem som helst som har gått på en svensk högskola kan se att studieval är mer en fråga av föräldrarnas utbildningsbakgrund än deras etniska bakgrund, likaledes bland yngre på sjukhus eller olika industriföretag.

Om målsättningen är att en somalisk flykting efter 15 år i Sverige ska bo i Nacka och jobba på Ångpanneföreningen så kan vi nog kalla den svenska integrationspolitiken havererad för all framtid. Mycket kan bli bättre, men jag är nyfiken på om andragenerationens invandrare uppfattar integrationspolitiken som havererad, jag gör det iaf inte och ingen annan jag känner. Att den skulle vara havererad är bara något jag hört på TV eller bland folk som aldrig bott i ett område med invandrare. Men de lär nog få vänta på somaliern på ÅF.

[2010-09-21 13:54]
San

Hans

Mycket svartjobb, många kan inte engelska och bor där illegalt. Nu menar jag inte Chinatown på Manhattan, utan t.ex Flushing, Queens.

[2010-09-21 14:20]
admir

San:
Men om du kollar på olika former av försörjningsstöd för boende i Chinatown så är det relativt minimalt jämfört med Rosengård. Det amerikanska systemet aktiverar folk medan det svenska förslöar.

[2010-09-21 14:41]
San

admir: Jag tycker USA är världens mest välkomnande land att flytta till, du behöver inte övertyga mig. Jag vände mig mest mot uttrycket ”havererar” för att människor med samma bakgrund väljer att bo med varandra. (det är ju ett exempel som ges på haveriet) Integrationspolitiken har havererat, därför röstar folk på SD. Alldeles utmärkt dock om det blir lättare att börja jobba även under tiden man säker asyl, som ju har varit ett förslag. Absolut.

[2010-09-21 16:51]
Alea Iacta Est

San: Problemet är självklart inte att folk av samma ursprung bor tillsammans.

Problemet är att många blir passiviserade i det svenska samhället med en långt ifrån flexibel arbetsmarknad och höga skatter. Samtidigt ser vi att många ungdomar i dessa områden begår brott i betydligt större utsträckning än andra svenskar. Dessutom verkar det finnas ett allmänt missnöje med systemet då det kastas stenar på brandbilar och polisen blir bespottad.

Dessa problem är högst reella och få verkar vilja diskutera dem över huvud taget. Det är inte sunt att det ska ta 7 år att komma in på arbetsmarknaden för asylinvandrare. Det är inte heller sunt att upp emot 80% av somalierna som kommit hit saknar jobb.

Det är genom att inte ens vilja röra dessa frågor med tång man öppnar väg för populister. Man måste vara tydligen med att inte lägga skulden på de som invandrat utan hur den svenska modellen fungerar med den här typen av invandring och vilka korrigeringar som kan fordras.

[2010-09-21 16:53]
Alea Iacta Est

För övrigt kommer det alltid vara lättare för kineser att välkomnas i det svenska samhället då alla är fördomsfulla. Dessutom ligger den kinesiska kulturen närmare vår på flera plan.

Det finns många problem, men man ska göra sitt bästa för att övervinna dem! I egenskap av att vara liberal tror jag självklart att medicinen är mindre statligt inflytande. Men alla har givetvis rätten till sin egen åsikt.

[2010-09-21 16:54]
Flemming Hummer

Bra som vanligt av Hynek. Det känns som om situationisterna hade rätt när de flummade loss om hur politiken förlorar sin substans och blir till spektakel. Det blir extra tydligt när rasismen guppar runt i underhållningens badkar tillsammans med Luuk och Jidhe, en Mona utan rörelse och ”Det Enda Arbetarpartiet”.

[2010-09-21 17:41]
Molly

Men vad gör man när (manuella) arbeten som inte kräver större språkkunskaper försvunnit? Min pappa kom hit 1967, fick genast jobb på Kockums som svetsare, med 2tim/vecka svenskundervisning under arbetstid. Han lärde sig halvkass svenska men det funkade ju.
Det har gått hyfsat ok för majoriteten som kom på 60-70-talen just för att det fanns jobb och därmed dörrar in i samhället. Deras barn (som jag) är ju så svenskar vi kan bli! Jag har aldrig nånsin känt nåt utanförskap, trots att jag länge var ensam mörkhårig i min klass.

De sk nya svenskar har inte en chans på det viset, ingenstans att ta sig in. De kommer hit och hamnar i limbo.

[2010-09-21 18:02]
fatima k

Hej!
Det är mig ni efterlyser i denna diskussion, och jag skriver gärna så länge diskussionen hålls på denna nivå.
Jag är 25 år, andra generationens invandrare (född i ett utomeuropeiskt land men uppvuxen i Sverige) och bor i ett av Sveriges fattigaste kvarter i Malmö. Dock inte Rosengård.
Jag tycker inte alls att invandringen har havererat i Malmö, som ju tycks vara skräckexemplet som används i resten av landet.
När jag växte upp här var det en fattig arbetarstad med många invandrare som kom in i samhället fort. Malmö var stolt över sina invandrare, och det märktes i stadsbilden och i profilen som Malmö stad ville föra fram. Så småningom ändrades profilen till en utbildningsstad, det byggdes en bro till Köpenhamn och sen dess exploderar Malmö. Alla vill bo här, inte bara invandrare från andra länder utan en mängd människor från svenska småstäder. Malmö är en helt unik stad i Sverige, och då syftar jag inte bara på att vi har ett trendigt innerstadsområde med rikt kulturutbud där man fortfarande kan bo i hyresrätter, utan också för att man kan ta sig överallt man vill på cykel. En sån enkel grej gör staden mer öppen för alla. Nog om det bra med Malmö.
Nu till det dåliga: Bara för att Malmö stad satsat mer på att profilera sig som en utbildningsstad betyder det inte att alla invånare har hängt med. Malmö är en väldigt fattig stad med hög arbetslöshet. Det är svårare för alla, inte bara unga och inte bara invandrare, att komma in på arbetsmarknaden. Detta leder en alienation, som jag tror både leder till ökad segregation, såväl mellan fattiga och rika som mellan invandrare och svenskar.
Personligen tror jag att de flesta svenskar som röstat på Sverigedemokraterna här sitter i samma situation som ‚Äùinvandrarna de försöker rösta bort‚Äù. Jag tror inte ens att majoriteten av dem är rasister, utan att de bara vill markera sin frustration och sitt missnöje. Detta är också en förklaring till varför en del invandrare röstat på Sverigedemokraterna.
Exemplet blir inte tydligare än såhär:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7821467.ab
Och Hynek, tack igen för att du skrev den här krönikan och framförallt för att du publicerade den här också.

[2010-09-21 18:05]
fatima k

ps. Jag tror inte lösningen på arbetslösheten är att vi slutar ta in invandrare. Ju mer folk här finns, desto mer jobb skapar det.

[2010-09-21 19:52]
Molly

fatima k, jag håller väldigt mycket med dig i analysen av Malmö, är ca 20 år äldre än dig och född här av invandrade sydeuropeér. Tyvärr stämmer det inte riktigt att sd-röster kommer från frustrerade, missnöjda ‘trash’.
Jag jobbar vid sidan om välbeställda 40-talister, högutbildade människor som har högljudda sd-åsikter och om man kollar valresultaten från de olika Malmödistrikten, ser man 5-8% sd-röster i områden som Bellevue och Bunkeflostrand. Detta gör mig mörkrädd och väldigt trött.

[2010-09-21 19:59]
Thomas Renhult

Hur Bert har kunnat blivit en mysfarbror är helt ofattbart. Uppenbarligen har han fortfarande samma åsikter som för 20 år sedan. Han har blivit en trojansk häst, bara i fulare förpackning.

[2010-09-21 20:08]
Brad Dourif

Eller en trojansk gris.

Mycket bra – å viktig – text av Hynek, som vanligt.

[2010-09-21 22:49]
Agneta J

Jag har berättat för mina tonåringar om Bengt Westerbergs starka aktion mot rasisterna i Ny demokrati och hur jag beundrade det.Nu har det förlorat all betydelse och jag är bara ledsen.

[2010-09-21 23:25]
hp

Sd är ju tomtar, men är folk rasister var det väl bara en tidsfråga innan det kom till uttryck i riksdagen (igen får man väl kanske säga).

Däremot så är det ju en väldig beröringsskräck när det gäller invandring. Den går ju knappast att stoppa, eftersom man ändå kliver över gränserna oavsett vad lagen säger. Man borde kanske göra det enkelt för sig och låta folk arbeta här i så stor utsträckning som möjligt?

Svetsa på Kockums finns kanske inte som alternativ för en nyanländ invandrare, kanske snarare städa på Mcdonalds.

Däremot är ju invandrare inte en homogen grupp och hur man anpassar sig i Sverige är till stora delar avhängigt av de förutsättningar man har med sig.

[2010-09-21 23:55]
Anton

Bra krönika, och intressanta inlägg.
Om själva vakan:
Av alla riktiga dåliga beslut projektledare och producenter gjorde den kvällen, var det inte ett av de allra värsta när de körde split screen till SDs firande medan språkrören höll tal på MP-vakan? I bakgrunden såg man deras projektion av samma sändning, MP-medlemmar hade alltså Jimmie och hans klack firandes bakom sina egna som erkände sig besegrade…
Om jag såg det i mitt lilla play-fönster kan det ju knappast undgått någon producent i tv-huset?

Sen den där jävla ”det här är vad folk säger på twitter just nu”, kan vi inte bara inse att det inte är relevant? Dels är jag mer intresserad av vad KG har att säga, och dels har alla som är intresserade av vad som sägs på twitter just nu sitter en dator i knät.

[2010-09-22 00:06]
Brad Dourif

hp: du ser inte hur ditt andra stycke är en förklaring av det första? Folk kanske inte bara ”blivit rasister”, utan det kanske är just beröringsånsesten och de etablerade politikernas fobi för [i]alla[/i] invandringsfrågor, som tvingat fram ett missnöjesparti som SD ändå är? Som Hynek skriver tror också jag att de etablerade partierna kunde ha minskat SD:s väljarandel avsevärt bara genom att våga ta debatterna, folk tycker uppenbarligen saker kring invandringen – man kan ju inte nöja sig med att tiga ihjäl frågan.

[2010-09-22 03:30]
Manbearpig

Men för att kritisera Hynek lite på en journalistisk nivå, så brukar det ta MER än någon dag av eftertanke innan man kan börja uttala sig och skrika alltför högt.
Det är sant i livet och det är sant i politiken.
Mkt av kritiken kan nog härledas till den nya tekniken, allt ska gå i rasande fart!

Säga vad man vill om Guilillouiou för övrigt, men han kunde iaf ibland klura på ett reportage i över ett år.
Då får man lite andra perspektiv, det kanske är en lärdom för vissa twittrare,bloggare,facebookare osv,osv.
Därmed inte sagt att Hynek har FEL, det har jag inte haft tid att processera än.
Jag återkommer…:)

[2010-09-22 07:35]
San

Alea Iacta Est

Är kravallerna i Rosengård nu så mycket annorlunda än kravallerna i Kungsträdgården för 25 år sedan? Skillnaden är att den tidens ungdomar inte fick stå som representanter för sina föräldrar och deras grannar. Man kan ta debatter i all evighet, men först kanske man skulle ta debatten om huruvida invandringspolitiken verkligen har havererat. Tyvärr går ju vänstern rakt i fällan eftersom iden om alienerade och isolerade invandrare passar deras retorik.

Dessutom tål det att påpekas att SD är starkast i Norra Skåne vad de nu kan ha för problem med den ”havererade” invandringspolitiken.

[2010-09-22 07:41]
San

Att första generationens somaliska flyktingar har svårt på arbetsmarknaden kanske ska tillskrivas det som Molly nämner. Har man inte utbildningsnivån som krävs så är det svårt att få jobb idag. Tar man inte hänsyn till sådana faktorer så kommer invandringspolitiken alltid att uppfattas som havererad.

[2010-09-22 08:12]
San

Förutom Kungsgårdskravaller så finns det en del andra kravaller i samhället. Fotbollskravaller och allehanda Reclaim-kravaller, en stor grupp yngre människor gillar kravaller vare sig de råkar vara ”white trash”, medelklass eller invandrare. Inte står polisen speciellt högt i dessa grupper heller.

[2010-09-22 09:10]
hp

Brad Dourif: Jag tror för all del att en del rasister alltid kommer att finnas och att det inte är Folkpartiet eller Socialdemokraternas fel.

Att ta debatten har ju den risken att man kan förlora den. Speciellt på det Kalle Anka-sätt som bevakningen skedde i TV i valet. Enkla lösningar blir ofta bättre soundbites.

Att man inte vill diskutera utlänningslagstiftningen beror väl dels på att det råder ett konsensus om den reglerade invandringen och dels att man inte vill framstå som främlingsfientlig.

Att man på annat sätt vill avskaffa rättsstaten och medborgerliga fri- och rättigheter är tydligen inte lika obehagligt…

[2010-09-22 09:39]
Manbearpig

Förvisso vill Hynek ha kommentarer när han skriver ett sånt inlägg, men jag ”signade” inte upp för ett politiskt forum.
Då kan vi istället spela:
Gissa mitt ”nick” på FLASHBACK, där jag t.om säger obekväma saker och ”4-bokstavsord” så det osar om det.

Jag förstår att detta rör upp känslor, men lite mera ONTOPIC nu tack.
Politik är ändå bara som TV, massa tyckare som tycker dom har rätt, men det blir väldigt subjektivt i slutändan iaf.
Väldigt RANDOM

Den logiska sanningen finns ändå inte att hämta i politik, utan i strängteori.
Löser vi den STÖRSTA gåtan av alla, blir alla andra diskussioner överflödiga.
Men fråga inte en gammal Chalmerist(mig), fråga Ed Witten istället(”vår tids Einstein”, enligt många).
Kan vi gå tillbaka till populärkultur nu??!?

[2010-09-22 09:51]
hp

Och det här är din blogg? Har du betalat för att komma hit? Du tror inte Hynek eller Kjell et al klarar att moderera sin blogg?

[2010-09-22 10:40]
Kjell

Det här är ju en strålande diskussion – raktigenom intressant och ömsesidigt lyssnande och lärorik. Och trots det brännande ämnet har jag bara behövt radera en enda (meningslös oneliner-)kommentar. Så, Manbearpig, du rör inte upp några andra känslor än bristande tålamod. Låt oss sköta modereringen.

[2010-09-22 11:24]
Brad Dourif

hp: jo, jag håller med om att det alltid finns rasister, jag menar bara att jag inte tror att den siffran är så hög som ~6 procent, och att det är den höga sifran – och inte de promillena som är organiserade i NSF – som ligger på riksdagspartiernas samveten.

Och det är klart de skulle kunna förlora debatten – tar dom diskussionen på SD:s villkor är det väl en överhängande risk att dom kommmer dragandes med sin statistik och annan skit, och ‘vinner’ – men i o m att i alla fall jag menar att SD ser problemet från helt fel vinkel – invandringen förstör vår ekonomi! och kultur! – borde det inte vara så svårt för en begåvad politiker (som t ex Reinfeldt ändå är) att åtmisntone få in snacket på ‘rätt spår’, och börja prata om integrationen, eller faktumet att nationalstaten som identifikationsmarkör blir allt svagare världen över (även i länder med låg invandring)…

Det råder uppenbarligen koncensus bland politiker, men lika uppenbart gör det ju inte det bland röstarna som emigrerat till SD, vilket de etablerade partierna borde ha sett för längesen. Om de skulle ha tagit debatten då kunde den ha förts på deras villkor; om de kommer med svansen mellan benen nu och vill prata invandring med SD, kommer det onekligen se ut som att de kapitulerar och erkänner att dom haft fel.

[2010-09-22 11:49]
San

Brad Dourif,

Ett annat mantra likt att invandringspolitiken havererat är väl att invandringspolitiken inte diskuterats. Det är väl precis vad Folkpartiet gjort sedan 2002, då man på ett sätt försökte ta tjuren vid hornen efter Dansk Folkepartis framgångar. Språktest, Kultur Kanon, Burkaförbud, listan kan nog bli längre.

Ska man ta debatten så ta den inte på Sverigedomkraternas plahalva, dvs säga att Sverige är segregerat, rasistiskt och landet inte klarar av att integrera invandrarna, vilket både Folkpartiet och Vänsterpartiet gjort. Min erfarenhet är att de flesta andragenerationens invandrare är integrerade och delaktiga i samhället.

[2010-09-22 11:59]
Brad Dourif

San: FP:s agerande för några år sedan är ju just en av de fällor jag menar att de etablerade partierna riskerar ramla i nu när dom inte på egna villkor tog debatten tidigare: en appropriering av SD:s approach. FP:s strategier var ju för övrigt en omdaning av hela Sveriges inställning till invandringspolitik – i stället för att integrera ville man assimilera invandrare.

[2010-09-22 12:50]
San

Trist verkligen att det liberla partiet gick i bräschen för assimilering, av alla partier i riksdagen borde de vara minst intresserade av det. Ska debatten föras så är det nog på det planet, det är även en fråga som kan skrivas in i en liberal-konservativ ideologisk skala, snarare än den svenska höger-vänster. Problemet är väl att blockpolitiken inte riktigt tillåter den typen av splittringar mellan partierna.

Sen ska man komma ihåg att invandring och integration inte ens var topp 10 bland svenskarnas viktigaste frågor inför valet. Hur mycket diskussion är rimlig och varför ska övriga partier lyfta fram Sverigedemokraternas profilfråga?

Appropå andragenerationens invandrare, så verkar spelarna i MFF hålla med mig om att segregeringen inte är så stor: http://fotboll.expressen.se/allsvenskan/1.2146330/atta-talanger-med-rotter-i-olika-lander

[2010-09-22 15:46]
Hynek

Intressant diskussion. Bara det faktum att den inte har urartat är, med tanke på ämnet, otroligt. Heja WS!

Hur som: Jag har några grundläggande problem med aspekter som missas här. Diskussionen om hur många ”rasister” det egentligen rör sig om är problematisk: den tjänar enbart till att man placerar ”rasism” som något ”de där” (skinheads, nazister, nsf) sysslar med. Att rasism, det är järnröret i skallen. Vi behöver diskutera rasism som något annat idag – som den rörelse från biologi till kultur (”värderingar”) som i praktiken all europeisk rasism har vandrat. Och vi behöver diskutera varför vi har de strukturella utestängningsmekanismer vi har, och hur de hänger ihop med dessa begrepp av rasism (”värde”, ”kultur”). Och sedan: vad gör vi åt det.

Problemet sedan lång tid i Sverige är det politiska språket, där – för att citera idéhistorikern Michael Azar – den konstruerade bilden av ”invandraren” hålls upp som en spegel och, voila. fram träder svenskheten som en självklar och annorlunda identitet. Sedan något decennium tillbaka tävlar svenska politiker i prat om svenska värderingar hit och dit.

Läste man det här citatet i något sammanhang i måndags, vem skulle man tillskriva det då?

»I Sverige gäller ett knipper värderingar som det bara är att ställa upp på. Man kan tycka om det eller inte, men det är bara att gilla läget. Om folk drar sig undan samhället för att slippa anpassa sig måste vi hitta ett sätt att tvinga in svenska värderingar«

Jimmie Åkesson 2010?

Nej, Mona Sahlin i Dagens Nyheter 2001.

Allt detta prat om körkort, om svenska värderingar och andra värderingar från högsta politiska håll har legitimerat ett språk, har legitimerat bilden av ett Vi och ett Dom.

Denna syn har alltid funnits där, i samhällsstrukturen – jag gör mig inga illusioner om något annat – och den har segregerat folk länge. Men att göra den till en okej värdering, att göra den till en del av det etablerade politiska språket i Sverige – det har ökat segregationen än mer: i språket och i verkligheten. Och viktigare: det har gett de allra farligaste människorna i det här landet, som Sverigedemokraterna, möjligheten att vädra frisk morgonluft i den svenska politikens högsta toppar, som en blodhund känner vittring efter en sårad kanin. Nu har vi dem här.

För att vara lite mer statistiktyngd: San. Jag är glad att du ser många integrerade andragenerationsinvandrare omkring dig. Statistiken gör det inte. Den (se bland annat välfärdspolitiska rådets rapporter) visar att andragenerationsinvandrare som gått i svensk skola förvisso klarar sig bättre än den som inte gjort det. Men, att de fortfarande presterar sämre i skolan, i högre utsträckning är arbetslösa osv sov. Och att den här gruppen växer, och blir allt mer segregerar på alla plan. Det här gäller – föga överraskande – gruppen utomeuropeiska invandrare. Vi vita invandrare har haft det mycket mycket lättare i Sverige. Undrar hur det kan komma sig?

[2010-09-22 16:25]
Flemming Hummer

Det ligger ju ett problem i att media har som sin uppgift att etablera Sverige och den svenska kulturen som monolitisk. Vi ska ju göra det som är ”bra för Sverige”. Det följer då att andra kulturer också är monoliter. Och det gör att vi alla i någon mån tenderar att tänka som Jimmie, eller iallafall någon välvilligare variant av honom, och argumentera på hans villkor. Detta handlar inte nödvändigtvis om att säga att det inte finns något som kan kallas ”kultur”, utan om att kultur är något flytande, snarare än något satt i sten.

[2010-09-22 16:35]
San

Hynek,

Jag vill hävda att statistiken är skev, den tar samtliga utomeuropeiska invandrare i en grupp. Dela upp dom i klass så är min inbillning att det inte skiljer så mycket från Sverige (jag har dock aldrig sett någon sådan statistik, utan statistiken talar alltid bara om utomeuropeiska invandrare). t.ex de flesta iranska flyktingar som kom till Sverige var högutbildade, de fick sällan jobb som motsvarade deras utbildning, men gå till Universiteten så är deras barn överrepresenterade på de flesta ställen. Själv läser jag på Karolinska jag skulle gissa att 5% i klassen har iransk bakgrund.

Det är lätt att säga att ni ”vita” invandrare har haft det mycket lättare, men stämmer det? De som kom från Tjeckoslovakien och Ungern, ja, men det var en invandring som var lik den iranska med högutbildade. Hur är det med albaner, är inte de också vita?

Så likväl som en kille från Sorsele eller Bjuv med föräldrar utan akademisk utbildning sannolikt inte dyker upp på KTH, Handels eller KI, så förmodar jag att det samma kommer att gälla de med föräldrar från Albanien eller Somalia.

Som sagt gruppen ”utom europeiska invandrare” är alldeles för bred för att en jämförelse ska bli relevant. Sen är det säkert inte omöjligt att även efter att siffrorna delats upp så infinner det sig en skillnad, men hur stor är den och är det ett haveri?

[2010-09-22 16:57]
San

Som en fortsättning på Bert Karlsson tråden, varför bjuds nu Ian Wachtmeister in i varenda soffa för att berätta att Jimmie Åkesson är en svärmorsdröm? Särskilt som han numera är dennes mentor. Det är ganska uppenbart att Ian försöker legitimisera och sälja in Jimmie Åkesson till svenska folket även om han kommer det med förevändningen att prata om utfrysningen av Ny Demokrati och nej det visade sig inte sen att NyD egentligen var ”rätt hyggliga” människor, när John Bouvin talar om negrer som äts upp av lejon, Vivianne Franzen berättar om en muslimsk man som ritualmördat sin fru, och ja Bert Karlsson som då hoppas att Westerbergs dotter ska få HIV.

[2010-09-22 19:02]
Molly

Hynek, var räknas sydamerikanerna som kom, senare än arbetskraftsinvandrarna, i skarven 70/80-tal? Min erfarenhet från Malmö är att den stora gruppen chilenare klarat sig utomordentligt. Lika bra som vi greker/juggar, bäst i klassen i typ allt genom hela skolsystemet.

[2010-09-22 19:07]
Hynek

San: Det kan man göra – bryta ner de utomeuropeiska invandrarna i grupper från olika tider – men det förklarar inte bort diskrimineringen i det svenska samhället – och att denna ökar.

Iranierna är förstås ett utmärkt åskådningsexempel på hur klass är en väldigt viktig motor – och hur klass är något som inte bara handlar om ekonomiska medel utan om vad man förmedlar till sina barn om vad de bör utbilda sig till. (I nya numret av FLM kommer Babak Najafi in på detta i en diskussion om klass). Eller bara det faktum att utbildning är något viktigt. Men då måste många faktorer stämma. I slutet av 90-talet undersökte jag egenföretagande kring Möllevången i Malmö. Bland annat de iranska nätverken mellan grossister och detaljhandlare. Då snubblade jag på en intressant rapport om Köpenhamn, där iranierna främst var taxichaffisar.

Men iranierna, som främst kom på 80-talet, hade också sina barn på en svensk skola som inte alls var lika segregerad som idag. Ett tankeexempel: vad hade dessa högutbildade iranier som dessutom tagit modet och risken att fly, gjort om de insåg att det var helt kört även för deras barn i Sverige. Förmodligen stuckit till Kanada eller USA. Jämför med somalierna, denna invandrargrupp som i alla exempel statistiskmisshandlas, omtalas som ointegreringsbara analfabeter (det vill säga of no fucking use för det svenska samhället) – och jämför med Minnesota: ungefär lika många somalier som i Sverige, bara det att andelen sysselsatta är många gånger större; det finns restauranger, somaliska shopping malls osv. Jag är inte naiv när det kommer till USA, men det finns intressanta, avgörande skillnader mellan ”gamla” nationer och deras syn på t ex svenskhet, och synen på att vara/ bli amerikan.

När det gäller det vita: både och, 1968 var det väldigt många som kom från Tjeckoslovakien, och inte alla var högutbildade. De dissidenter som kom senare hörde definitivt till gruppen utbildade.

Min avhandling handlar om just denna fråga: vem är vit nog i det svenska för att betraktas som svensk. (Och hur ser detta ut på film idag och i historien – från resande och judar osv). Och det är ju en intressant aspekt som kanske är intressantare att överföra på jugoslaver som har kommit till Sverige i olika kapacitet: först som arbetskraftsinvandrare, och senare som krigsflyktingar. Hur målas de upp? Och hur var deras chanser på arbetsmarknaden? Och albanerna – eller mediernas favoriter ”kosovoalbanerna” – de har det nig inte heller så lätt.

Så, återigen, självfallet måste man ha glasögon med många linser – det finns flera perspektiv att ta i beaktande.

När det kommer till jämförelserna mellan ND och SD tycker jag att de ska läggas ner i medierna så att vi kan fokusera på var vi står idag: ND var ett skattsänkarparti som fiskade i populistiska vatten – då kommer invandrarna alltid med. SD är ett part med nazistiska rötter där rasismen alltid har varit den främsta drivkraft.

[2010-09-22 19:14]
Hynek

När det gäller just chilenarna så fanns det ett par intressanta aspekter: ingen annan svensk invandrargrupp har (så vitt jag vet) så hårt hållit fast vid tanken på att de ska återvända.

Att deras exil är temporär. Bland dem jag kände var detta mycket vanligt. Det är verkligen ingen suverän utgångspunkt för integration i ett samhälle, om man säger så. Vi hade spansktalande klasser – både för att föräldrarna ville det och vår skola tyckte det var ”lättare” – ”de var ju ändå så många”. Bland dem jag känner som ”lyckades” ser jag två faktorer viktigare än andra – bakgrund (utbildning, klass), och huruvida föräldrarna förberedde sig för ett nytt liv i Sverige.

Det var ju också många chilenare – och deras barn, som vuxna – som återvände: de kallas för los retornardos. Problemen som uppstod på hemmaplan ska vi inte prata om; de hade stuckit till ett ”socialistiskt land” och kom tillbaka (då) till den mest framgångsrika sydamerikanska ekonomin. Jag känner flera som mycket mycket desillusionerade kom tillbaka till Sverige. (Och, med tanke på att jag har upplevt desillusionerade återvändare på närmare håll än så, så förstår jag dem).

[2010-09-23 00:50]
San

Att USA är bättre på att integrera betvivlar jag inte för en sekund, defacto är de väl bäst i klassen på det. Men USA har också en helt annan typ av arbetsmarknad som Sverige varken har eller vill ha. Sen har jag aldrig hävdat att somalier eller albaner skulle vara ointegrerbara, bara att det inte är speciellt konstigt att de är underrepresenterade på diverse utbildningar precis som svenska ungdomar från diverse bruksorter.

Men att diskrimineringen ökar, jag skulle vilja se siffrorna och komma med eventuella invändningar. Jag har indisk bakgrund och levt i det här landet i tre decennier. Att mina erfarenheter skulle vara så otypiska betvivlar jag.

[2010-09-23 09:20]
Molly

ÄR USA så bra på att integrera dock? Ser det inte istället ut att funka för att städerna är så enorma och rymmer så mycket okvalificerad, underbetald arbetskraft, som då lyckas försörja sig med flera olika jobb och (förhoppningsvis) skicka sina barn till bättre skolor? Segregationen i storstäderna är ju total, något som inte verkar störa nämnvärt.
Sverige går inte att jämföra, av både naturliga och lönemässiga skäl. Flödet i en storstad kan inte uppnås utspritt på småställen.

[2010-09-23 09:51]
San

USA går inte att jämföra med Sverige utan ska jämföras med Europa, i slutändan handlar det väl om vad som är ”bra”, det är under alla omständigheter överlägset Europa. Segregationen i städerna är absolut inte total, visst finns det etniska enklaver men bortsett från China Town så är penetreringen knappast 100%-ig. Invandrare är inte heller synonymt med okvalificerad, underbetald arbetskraft utan rymmer hela spektrat, tillskillnad från Sverige där invandrare i princip är synonymt med asylsökande. Sen finns det naturligtvis grupper som har en mer europeisk syn på nationen och invandring, som Tea Party rörelsen.

[2010-09-23 10:38]
Hynek

San: Segregeringen ökar (om det var det du menade – men med den också diskrimineringen enligt mitt sätt att se på saken).

Statistik (have fun): http://www.scb.se/Pages/List____275836.aspx

När det gäller USA så kan man ju fråga sig vad det är som är integration – i Sverige har vi inte bindstrecksidentiteter, medan man i USA kan vara somali-american. Från en svensk horisont ser man kanske inte riktigt skillnad på den amerikanska patriotismen och den europeiska nationalismen, men den senare är ju det största enskilda hindret för en någotsånär vettig integration. Europa kommer inte komma långt innan man gör upp med den ju trots allt ganska unga nationalism som är kopplad till den moderna nationsstatens framväxt.

Sen ska man ju inte vara naiv kring de etniska enklaverna och rasismen i USA (för att inte tala om de sjuka låglönyrkena, frånvaron av sjukförsäkringar osv): självfallet är det mycket vanligare med enklaver än här, och China Town är långt ifrån det enda exemplet. Och de stora förlorarna i den hastiga gentrifieringen är alltid de fattig färgade. Sedan ser ju rasismen och dess permanentande ut på olika vis: afro-americans har det på många sätt svårare än invandrade icke-vita, och det finns ju gott om studier om kopplingar mellan klass osv i de fallen. Det är viktigt att ha i minne att det sker över tid och att segregation (i form av klass och rasism) sätter sig i huvudet: det är därför det är viktigt att bryta den svenska segregationen så fort som möjligt. De icke-europeiska invandrare jag känner so har gjort klassresor pekar på närmiljöns betydelse: man kan förstås ses som ”den avvikande” i ett vitt medelklassområde, men man antas snabbt som en del av gemenskapen, en gemenskap där man inte accepterar att bli diskriminerad: man vet vad man har rätt till – fostras till det – och tar därmed för sig. I en närmiljö där man ser att folk omkring en är maktlösa, arbetslösa osv – då vänjer man sig vid det. Det är en enkel modell, men grovt uttryckt överensstämmer den med studier som har gjorts.

[2010-09-23 13:23]
San

Pust, får se om jag orkar gå igenom statistiken.. Läste för ett tag sedan att Storbrittanien är det enda landet i Europa där vit arbetarklass är överrepresenterad i fängelsena, tillsammans med några andra invandrargrupper, men att icke-europeiska invandrare inte automatiskt uppfattas som underklass tillskillnad från resten av Europa. I Sverige uppfattas det automatiskt som en klassresa om man som invandrare blir medelklass, det har jag alltid tyckt varit märkligt.

[2010-09-23 13:27]
Hynek

San. Ja, det är märkligt, men logiskt i hur segregationen har kommit att verka i det här landet. När det gäller England – som ju är ett speciellt exempel med sitt förflutna som kolonialmakt – rekommenderar jag Paul Gilroys bok After Empire: Multiculture or Postcolonial Melancholia.

[2010-09-23 15:52]
Mac

Det är en mycket intressant diskussion som förs här men jag saknar till viss del en aspekt av frågan.

Jag tycker att särskiljandet av välfärdsstater från länder med mer liberala ekonomier är nödvändig i dessa diskussioner. En misslyckad integration är på många sätt en större utmaning för länder med stora sociala skyddsnät. Omfördelningen av resurser i en välfärdsstat vilar på ett fundament av förtroende medborgarna emellan och en havererad integration riskerar att urholka just detta förtroende. Häri ligger enligt mig den största utmaningen med invandring och integration och det är problematiskt att detta inte i högre grad diskuteras utanför de mer akademiska verken. Att ge integrationsdebatten en mer ideologisk prägel innebär alltså inte enbart att man belyser problemen utifrån klass istället för etnicitet.

Ett exempel på detta är att en segregerad bostadsmarknad, där vissa etniska grupper bor ihop i enklavliknande områden, eller en hög arbetslöshet bland vissa grupper, är mer problematiskt för en välfärdsstat än för exempelvis USA. Detta givetvis eftersom resurser inte omfördelas medborgarna emellan i samma utsträckning, vilket får till följd att folk inte upplever att man betalar för andra på samma sätt. Frånvaron av ett socialt skyddsnät i USA kan åtminstone delvis tillskrivas det amerikanska samhällets brokiga karaktär.

Vidare används invandring och integration numera ofta som ett argument för varför vi måste sänka både bidragsnivåer och löner. Eller, för den delen, minska anställningstryggheten. Nuvarande trygghetssystem stänger helt enkelt, enligt borgliga debattörer, ute invandrare. Den relativa avsaknaden av ‚Äùworking poor‚Äù i Sverige har i debatten på senare tid mer framhållits som ett integrationshinder, än som något vi ska värna. Med en sådan retorik får man väl för övrigt anse att dessa debattörer ger vissa grupper i samhället reella skäl att vilja minska invandringen?

Om man är av den uppfattningen att dessa förändringar av arbetsrätt och bidragsnivåer ändå är av godo så innebär ju inte integration och invandring någon utmaning på detta område. Men om man tycker att ett samhälle med generell välfärd är eftersträvansvärt så är ovannämnda utmaningar som måste diskuteras. Jag tror att vänstern på många sätt kommer få ett kallt uppvaknande när dessa frågor har hunnit ikapp dem.

För visst innebär det en utmaning för ett samhälle där höga krav ställs på arbetskraften att integrera människor som knappt har någon skolgång i bagaget. Kanske måste vi i högre utsträckning följa den väg som Kanada har valt?

[2010-09-23 17:46]
Hynek

Mac. Mycket bra poäng. Men jag håller inte helt och fullt med dig om motsättningen mellan välfärdsstat och stater utan stora sociala skyddsnät, även om det delvis stämmer.

En viktig poäng är också att välfärdssamhällena, uppbyggda kring det industriella samhället som de var, började monteras ner innan vi på något sätt hade en havererad integration. I min avhandling utgår jag ifrån tillståndet som en slags postfolkhemsk nostalgi (överfört från Gilroys postkoloniala melankoli, se ovan).

En anledningen till att det är viktigt att diskutera detta utifrån klass, som en social antagonism – om detta har idéhistorikern Michael Azar skrivit mycket bra och tänkvärt i boken Den koloniala bumerangen – är för att inte ytterligare spä på en idé om att det finns en partikulär svenskhet – utan att vi utgår ifrån medborgarnas universalitet. (Som ju i sig är problematisk: vem som ses som ”människa” enligt detta kontrakt mellan medborgare och stat är ju ofta kopplat till det partikulära: den normerande svensken).

Jag tror ändå inte vi kommer dit om vi fortsätter att stirra på etnicitet, svenska värderingar och andra begrepp som är helt omöjliga.

Men, ja, jag håller med dig: det finns som jag ser det ett enormt glapp mellan den akademiska diskursen om detta och mediernas förståelse och diskussion av problematiken.

[2010-09-23 18:04]
San

Mac, Försvarandet av välfärdsstaten är väl också det andra ben som Sverigedemokraterna och Danskfolkeparti står på, en sorts konservativ vänster. Arbetskraftsinvandring är en sak och asylinvandring är en annan sak, deras främlingsfientliga inställning gör det dock svårt för dom att se arbetskraftsinvandring som något positiv. I de tyskspråkiga delarna av Europa finns det en större tradition av den här konservativa vänstern, med ett gästarbetarsystem eftersom man önskar hålla utlänningar borta samtidigt som man vill dra nytta av arbetskraften. Dock så tror jag Europa ofta överksattar hur attraktivt det är för utbildad arbetskraft, jag minns när Tyskland för några år sedan ville ta in 20.000 indiska IT-ingenjörer, beslutet klubbades genom trots stort och högljutt politiskt motstånd, med en del vulgärretorik. I slutändan lyckades de bara locka till sig 8.000 och efter ett år hade mer än hälften av dessa åkt till USA och Kanada.

[2010-09-23 19:24]
Alea Iacta Est

San, Det finns en väldig skillnad på fotbollskravaller och andra exempel du nämner. Det är alla möjliga olika människor som deltar i den typen av verksamhet. Inte en grupp människor som bor på samma plats.

[2010-09-23 19:53]
KV

Intressant det här exemplet ni tog upp, med skillnaden mellan möjligheterna för andra generationens Iranier och Somalier.
Min personliga upplevelse är också att Iranierna integrerats mycket bättre. En kille jag träffade förra helgen såg det som ett stort problem att han inte hade något hemland. Han var Svenne-banan om han åkte hem till Iran och mer eller mindre alltid invandrare i Sverige. Samtidigt verkar det som att Somalierna, som en effekt av den där retoriken som sagt ”oförbätterliga”, närmast blivit en egen subkultur. Jag känner till flera unga tjejer som aldrig tvingats ha slöja av sina föräldrar men som börjat ha det som en solidarisk grej pga all utsatthet. Och det är inte ens somalier som bor i segregerade områden. De har helt enkelt reagerat på samhällsklimatet.

Jag har fortfarande inte förstått vilken slags utsatthet som engagerat SD-väljaren? Någonting måste det ju vara. Jag har svårt att tro att så många är straight-up nassar. Där, om någonstans, tycker jag att klassperspektivet som man anlagt haltar en smula. Alltså ”bara outbildade och arbetslösa bönder röstar på SD”.

Jag undrar om inte just Per Schlingmans PR-fingrar satte agendan för årets valrörelse som skapade så mycket missnöje? Ingen pratade ideologi, bara en massa knäppa utspel a la butlers och bränna 100 000. Och som kulminerade iom schlager-valvakan.

[2010-09-23 21:42]
San

Alea Iacta Est,
Det får du gärna motivera lite bättre. Vit svensk arbetarklass är möjligen spridd över fler bostadsområden, men de är också fler till antalet och kravallar oftare. Varför skulle det vara annorlunda än de i Rosengård?

[2010-09-23 23:32]
JB

Tack för en oerhört bra text och dito diskussion. Jag är nyfiken på din definition av svenskhet, framför allt när du ställer den mot vad du menar är avsaknaden av en mall för hur en amerikan ska vara. Själv tycker jag rent spontant att USA har en ganska tydlig mall för dem som vill smälta in: ateism, socialism och bristande optimism är ju inte att rekommendera för dem.
I Sverige är ju förhållandet snarare det motsatta vad gäller religion, men hur definierar du den här svenskheten i övrigt? Jag utgår från att du inte förfaller till klichébeskrivningar av buttra enstöringar som bara öppnar upp sig efter några snapsar.

[2010-09-24 08:35]
San

En svensk är en svensk, man är inte svensk-indier eller svensk-kines, då är man indier eller kines. Sverige må vara ateistisk, men det är fortfarande Lutheranskt. Kristna högtider ges en preferens på ett helt annat sätt än i USA där man inte ens har ledigt på påsken. Europa har en betydligt mer etnisk bild av hur en europe ska se, vit och kristen. Det är inte speciellt konstigt, japaner och kineser har förmodligen en liknande syn på sig själva. USA är dock ett uttalat sekulärt land, dominerande städer som NYC och LA har en minoritet vit befolkning.

Vem har sagt att man inte kan vara ateist eller socialist i USA? Det finns gott om dom, Bill Maher och John Stewart är uttalade ateister respektive socialister. Sverige bilden av USA förblir alltid konservativa Republikaner, nu är det förmodligen Tea Party kandidater som får forma USA-bilden trots att de inte har stöd av mer än 20-25%. Tea Party står för en USA-bild liknande den europeiska, att USA ska vara vitt och kristet, då är det intressant att se för vilka gränser de slåss om. Arizonas drakoniska invandringslagar, som de förmodligen inte kommer att få igebom finns redan i Europa helt okontroversiellt. När man bråkar om ”mosken” vid Ground Zero så förbjuds minareter och burkor i Europa.

[2010-09-24 09:43]
Kjell

Alltså, vad är det med Akismet? Flera av kommentarerna här har fastnat i spamfiltret, och jag har fått godkänna dem i efterhand manuellt. De har inte innehållit några länkar. Däremot – gemensamt för dem alla –¬†ord som ”ateism” och ”socialism”.

[2010-09-24 12:16]
Hynek

JB: Det finns ingen som är svensk i mer än att de är medborgare i det här landet, och har ett pass där det står ”svensk”; det finns ingen svenskhet av ett eller annat slag utöver det.

Och det måste vara den nyktra vägen i Sverige från och med nu.

[2010-09-24 15:15]
JB

San: Naturligtvis kan man vara socialist, ateist och allt möjligt därtill i USA, precis som man kan vara ”utomeuropeisk” på alla möjliga sätt i Sverige – frågan handlar ju om hur svårt det i så fall är att passa in.

Hynek: Självklart. Men du ger ett normativt svar på en fråga om nåt deskriptivt. Jag tolkade dina kommentarer som att vi svenskar tror att vi har gjort oss av med alla mallar men att de i själva verket finns kvar, mer eller mindre undermedvetet.

[2010-09-24 16:27]
Hynek

JB: Ja, det finns en föreställning om specifika svenska saker/ olika sorters svenskhet. I min avhandling diskuterar jag bland annat om hur vitheten samspelar med det svenska. Det är ju en mall: är du inte vit får du för det mesta ”bevisa” din svenska tillhörighet (”är du adopterad?”); heter du Muhammed är det ett annat aber. Men är du vit och heter Hynek så tycks du lättare passa in i samhällets/ folks uppfattning om vad som hänger ihop med det svenska.

Det finns en mängd andra föreställningar om saker som är ”det svenska” – som skapar detta svenska – och som genom åren har skiftat, mycket beroende på samhället omkring. (Föreställningar om koppling till naturen, om jämställdhet, neutralitet och så vidare – du kan säkert fylla på med mängder av dessa).

Poängen, och jämförelsen med det amerikanska, är att europeiska nationsstater (den gamla världen) i högre grad kopplar tanken om ett visst folk till sin nation. Det är enligt mig helt och hållet en lögnaktig konstruktion från första början (och det är bara att se vilka som fick plats och inte fick plats i det svenska från första början, vilka historier som ansågs vara viktiga att lyfta fram ur ”vår” historia och vilka som inte var det).

Själv tycker jag varje påstående om något svenskt har sin solklara motpunkt.

[2010-09-24 16:39]
San

Hynek: Det här med att behöva bevisa sin svenskhet är ändå något jag tycker mig ha förändrats, det kan naturligtvis bero lika mycket på att jag blivit äldre som något annat. Men frågor som ”är du adopterad” har jag inte fått på 15 år, eller ”du är precis lika svensk som oss”, det var saker folk kunde säga under min uppväxt.
JB: Min poäng var väl att de inte har det speciellt svårt att smälta in, runt 20% i USA tror inte på gud, de är både högljdda och syns. USA bilden i Sverige får alltid vara det vi ogillar, religionen och konservatismen. Men i själva verket genomsyras europeiska samhällen betydligt mer av religion och konservatism än USA.

[2010-09-24 17:24]
Hynek

San: Naturligtvis är det tack och lov statt i förändring. Men ingen process är utan sin motgångar, och vem som är en okej Andre i det svenska har ju skiftande betydelser (det vill säga var och när den dansande ringen av svenskhet väljer att släppa in).

[2010-09-24 20:56]
Mats

Ville bara säga att det är anmärkningsvärt att den mest insiktsfulla texten om katastrofvalet i söndags står att läsa, inte i någon av de fyra stora dagstidningarna, utan i weirdscience. Hynek, du kan dubblera som ledarskribent och filmskribent! Tack!

[2010-09-25 10:45]
Fritt val « Harald Åberg

[…] Wierd Science är värt att ta en titt på, om inte anant så för att förstå varför det börjar bli dags att […]

[2010-09-26 03:46]
Manbearpig

Jag råkar känna en lingvistiker(på hög nivå) som är SD-anhängare.
Inte ens hans ”peers” tror på hans slutna samhälle..
Dom har väl mer eller mindre kommit fram till att framtidens språk blir ”panglish”…dvs engelska och lite annat i salig blandning…
Detta förutsätter ganska logiskt att man INTE stänger gränser.
Och i ett längre perspektiv att SD har FEL!!!
Men detta är bara ett språkligt bevis.
Det räcker inte såklart.
Var skulle det svenska samhället befinna sig NU, utan influenser utifrån?….och varför skulle det bli annorlunda de närmaste 200 åren??

[2010-09-26 16:25]
PJ

Kjell, soci—-ali—sm brukar fastna i spamfilter pga av det medel man får fram om man tar bort so från början och m från slutet. Varför den andra -ismen skulle fastna vet jag dock inte.

[2010-09-30 23:00]
Marre

”Det finns ingen som är svensk i mer än att de är medborgare i det här landet, och har ett pass där det står ‚Äùsvensk‚Äù; det finns ingen svenskhet av ett eller annat slag utöver det.”
Herregud… Så länge denna typ av trams är snudd på norm i det svenska etablissemangets invandrings-”debatt” lär SD förtsätta växa.
Tänk om någon på samma sätt förnekat att det finns kurder, palestinier, ”native americans” etc. Ujujuj.
Lika självklart som man kan vara invandrare och svensk, lika självklart är det att det finns en svensk etnicitet. Att påstå att en nyss anländ utlänning som inte talar svenska är lika svensk som Kalle Karlsson vars släkt har bott här i tusen år är kränkande både för svensken och utlänningen.